Về chúng tôi

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2005, Thiệu Hưng Keqiao Weixin Công ty TNHH dệt (Nguyên Thiệu Hưng Donghua Dệt Xí nghiệp In) nằm ở Thiệu Hưng, Trung Quốc.

Chuyên sản xuất & xuất khẩu chuyển giao giấy in & polyester vải & vải suiting TR. Sử dụng các quy trình thân thiện môi trường tại hai nhà máy của chúng tôi, cũng sử dụng máy in chuyển tốc độ cao (chiều rộng 47 inch - 124 inch).

Bộ sưu tập sản phẩm

Thể loại

các cơ sở

Chúng tôi mang
WhatsApp Online Chat!