අපි ගැන

අපි ගැන

2005 දී ස්ථාපිත කරන ලද Shaoxing Keqiao Weixin රෙදිපිළි Co., Ltd. (හිටපු Shaoxing Donghua රෙදිපිළි මුද්රණ කර්මාන්ත ශාලාව) Shaoxing, චීනයේ පිහිටා ඇත.

නිෂ්පාදන විශේෂඥ සහ මාරු මුද්රණය කඩදාසි සහ පොලියෙස්ටර් රෙදි සහ TR රෙදි කළඹයි අපනයනය. පරිසර හිතකාමී ක්රියාවලීන් ද අධිවේගී මාරු මුද්රණ යන්ත්ර (- අඟල් 124 පළල 47 අඟල්) භාවිතා කරමින්, අපගේ කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් භාවිතා කරයි.

නිෂ්පාදන එකතුව

කාණ්ඩ

මෙම පහසුකම්

අප රැගෙන යන්න
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!